gora
      Redakcja   |   Jak korzystać z BIP   |   Deklaracja dostępności      
Szukaj:   


Kontakt

ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50

e-mail: dom.kultury@dkkozienice.pl    Struktura własnościowa i majątek drukuj stronę    

Forma własności: samorządowa instytucja kultury Gminy Kozienice

 

Majątek:

  • 2022 r.

Stan na dzień 31.12.2022 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 404 345,39 zł, w tym: 

 1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 135 964,42 zł 

 2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne): 268 380,97 zł

  • 2021 r.

Stan na dzień 31.12.2021 r.

 Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 650 844,00 zł, w tym: 

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 151 405,04 zł 

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne): 499 438,96 zł

  • 2020 r.

       Stan na dzień 31.12.2020 r. 

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 671 426,44 zł, w tym: 

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 187 130,09 zł 

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne): 484  296,35 zł

  • 2019 r.

Stan na dzień 31.12.2019 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 687 136,51 zł, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 226 450,70 zł

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne): 460 685,81 zł

  • 2018 r.

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 608 099,86 zł, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 328 300,91 zł

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne)279 798,95 zł

  • 2017 r.

Stan na dzień 31.12.2017 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 688.902,29, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 380.581,00

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne):  308.321,29

  • 2016 r.

Stan na dzień 31.12.2016 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 679.624,79, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 396.651,89

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne):  282.972,90

  • 2015 r.

Stan na dzień 31.12.2015 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 1.086.790,99 zł, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 837.655,26 zł

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne):  249.135,73

  • 2014 r.

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 1.098.383,22 zł, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 908.573,91 zł

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne):  189.809,31 zł

  • 2013 r.

Stan na dzień 31.12.2013 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 1.043.287,78 zł, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 880.138,35 zł

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne): 163.149,43 zł

  • 2012 r.

Stan na dzień 31.12.2012 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 901.559,36 zł, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 810.789,34 zł

2)   aktywa obrotowe (zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne): 90.770,02 zł

  • 2011 r.

Stan na dzień 31.12.2011 r.

Majątek Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka wynosi: 788.169,30 zł, w tym:

1)   aktywa trwałe (grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, udziały i akcje, papiery wartościowe): 641.025,62 zł

2)   aktywa obrotowe(zapasy, należności i roszczenia, środki pieniężne): 147.143,68 zł

Data utworzenia: 19.07.2012
Data modyfikacji: 28.03.2023
Autor: Administrator
Osoba publikująca: Agnieszka Caba


©2011 Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Projekt graficzny: Dom Kultury wykonanie: ArtGabi.